dofinansowanie

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

 1. Zgłosić się do gabinetu protetyki słuchu na bezpłatne badanie słuchu. Na podstawie badania protetyk słuchu oceni poziom ubytku słuchu. Następnie wyda odpis badania słuchu.
 2. Zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowanie do lekarza laryngologa.
 3. Wizyta u lekarza laryngologa. Lekarz wystawia wnioski na zaopatrzenie w aparaty słuchowe i wkładki uszne.
 4. Zatwierdzić wniosek na zaopatrzenie w aparat słuchowy i wkładkę uszną w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Z zatwierdzonymi wnioskami należy zgłosić się do Centru Protetyki Słuchu. Cena aparatu i wkładki usznej zostaje pomniejszona o kwotę dofinansowania.

 

Ponadto posiadając orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można liczyć również na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje PCPR.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 1. wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
 2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. oświadczenie o wysokości dochodów
 4. kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się
 5. fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys
 6. nr NIP
 7. nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

nfz

 

  Aparat na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)raz na 5 lat 700 zł x 2
(do aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do wkładek usznych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)  raz na 5 lat 700 zł x 2
(do aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do wkładek usznych)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)  raz na 5 lat 1000 zł x 2
(do aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)  raz na 3 lat 2000 zł x 2
(do aparatów słuchowych)
60 zł x 2
(do wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%)raz na 5 lat 2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie, system FM)